طرح برنز یک ماهه

تومان99.000

توضیحات

توضیحات

با خرید این طرج شما به محصولات وبسایت از جمله شوت کیت دسترسی خواهید داشت

دسترسی شما محدود به یک ماه خوهد بود و پس از یک ماه دسترسی شما قطع خواهد شد .

شما مجاز به استفاده از شوت کیت هستید و میتوانید روزانه 15000 سکه درون بازی اضافه کنید .

بقیه امکانات محصولات کامل هست و شما میتوانید از تمامی امکانات استفاده کنید .