طرح طلایی یک ساله

تومان599.000

توضیحات

توضیحات

با خرید این طرج شما به محصولات وبسایت از جمله شوت کیت دسترسی خواهید داشت

دسترسی شما محدود به یک سال خواهد بود و پس از یکسال دسترسی شما قطع خواهد شد .

شما مجاز به استفاده از شوت کیت هستید و میتوانید روزانه نامحدود سکه درون بازی اضافه کنید .

بقیه امکانات محصولات کامل هست و شما میتوانید از تمامی امکانات استفاده کنید .