طرح نقره ای سه ماهه

تومان199.000

توضیحات

توضیحات

با خرید این طرج شما به محصولات وبسایت از جمله شوت کیت دسترسی خواهید داشت

دسترسی شما محدود به سه ماه خوهد بود و پس از سه ماه دسترسی شما قطع خواهد شد .

شما مجاز به استفاده از شوت کیت هستید و میتوانید روزانه 30000 سکه درون بازی اضافه کنید .

بقیه امکانات محصولات کامل هست و شما میتوانید از تمامی امکانات استفاده کنید .